Anbo eskadrilė

su vėliava




Asociacija ANBO ESKADRILĖ - tai aviacijos entuziastų grupė, susibūrusi svarbiam tikslui - atstatyti Antano Gustaičio sukonstruotus lėktuvus ANBO, padėti tiems, kurie rūpinasi Lietuvos tarpukario aviacijos paveldu, organizuoti renginius, panaudojant savadarbę ir atkurtą senovinę aviaciją.

Asociacijos veiklos pagrindu tapo A. Gustaičio lėktuvo ANBO II atstatymas. Šio žymaus tarpukario lėktuvų konstruktoriaus, o vėliau ir Lietuvos kariuomenės aviacijos vado gyvenimas ir darbai įkvėpė mus atgaivinti šlovingą Lietuvos tarpukario aviacijos istoriją

Apie Antaną Gustaitį

Nuo tada, kai aviacijos parko dirbtuvėse, 1925m. liepos 14 dieną buvo pastatytas jo sukonstruotas pirmasis vienvietis sportinis lėktuvėlis ANBO-I, Antanas Gustaitis sukūrė dar aštuonis lėktuvus ANBO, kurie buvo plačiai naudojami karo aviacijoje lakūnams mokyti ir žvalgybinėms užduotims atlikti.

Pradėjęs savo veiklą savanoriu besikuriančioje Lietuvos kariuomenėje 1919 metais, jis tęsė kovą su atsikuriančios Lietuvos priešais, būdamas pirmosios, o vėliau ir antrosios eskadrilės lakūnu. 1920 metais dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. Vėliau ėmėsi savo lėktuvų konstravimo. 1932 m. liepos 14 d. sėkmingai išbandė vieną geriausių savo konstrukcijos lėktuvų ANBO-IV, skirtą žvalgybai ir bombardavimui. Nuo 1934m. šis modernus ir gerai ginkluotas lėktuvas pakeitė visus pasenusius Lietuvos karinio oro laivyno žvalgybos lėktuvus.

1934 m. birželio 25 d. - liepos 19 d. jo vadovaujama trijų ANBO-IV eskadrilė labai sėkmingai ir nepaprastai tiksliai įveikė apie dešimt tūkstančių kilometrų ir aplankė dvylikos Europos valstybių sostines. 1939 m. rugsėjo 5 d. išbandė paskutinį savo kūrinį - ANBO-VIII.

Prasidėjus sovietinei okupacijai buvo sunaikinta ir Lietuvos aviacija, o brigados generolas Antanas Gustaitis, padėjęs sukurti modernią to laikmečio aviaciją, 1941 m. spalio 16 d. buvo sovietų sušaudytas, kaip nelojalus tarybinėi valdžiai.

BRIGADOS GENEROLAS ANTANAS GUSTAITIS – LIETUVOS KARO AVIACIJOS MODERNIZATORIUS /Aistis Lukoševičius/


Apie ANBO ESKADRILĘ ir Pasiekimus

Antanas Gustaitis ir Anbo II

Antanas Nori Būti Ore

 

Nemirštanti ambicija: Kaunas nori būti ore

Savaitraštis Kaunui svajonė čia pat

Parašė Arūnas Dambrauskas Apr 07, 2016